Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

​Kto má pri rozhodovaní rozhodujúce slovo? Rada? Porotcovia? Iní?


Porotcovia súťaže dostávajú na hodnotenie všetky príspevky, ktoré budú do NOS-OSF doručené do dátumu uzávierky a splnia formálne podmienky súťaže (viď štatút). Na túto fázu dohliada NOS-OSF – organizátor a vyhlasovateľ súťaže. Potom je už na porotcoch, aby spomedzi príspevkov po vzájomnej diskusii alebo hlasovaním vybrali ten najlepší. V každej kategórii porota určí iba jedného víťaza. Porota má právo cenu aj neudeliť.


späť na zoznam
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×