Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

Ako bude zabezpečený transparentný priebeh súťaže a nezávislosť hodnotiteľov?


Nadácia otvorenej spoločnosti je nezávislá organizácia, ktorá je zároveň aj vyhlasovateľom a organizátorom súťaže. Súťaž celoročne spravuje Rada súťaže, ktorá dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov súťaže, rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov, berie na vedomie informácie o priebehu súťaže, ktoré jej poskytuje organizátor. Rada zároveň nominuje a schvaľuje jednotlivých porotcov do porôt pre každú kategóriu súťaže na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov.


späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×