Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Súťažné kategórie

V aktuálnom, 16. ročníku súťaže nastalo niekoľko zmien v súťažných kategóriách aj pravidlách prihlasovania.

Súťažné kategórie

V aktuálnom, 16. ročníku súťaže nastalo niekoľko zmien v súťažných kategóriách aj pravidlách prihlasovania.
Najlepší analytický príspevok v písanej žurnalistike sa zlúčil s Najlepším investigatívnym príspevkom do jednej kategórie.
Pribudla nová kategória Najlepšie spravodajské pokrytie v audiovizuálnej žurnalistike.
V občianskej žurnalistke budeme v jednej kategórii oceňovať nielen blog, ale aj podcast a online projekt.
V audiovizuálnych kategóriách, ako aj inovatívnom online budú môcť súťažiť aj podcasty.
Sériu príspevkov bude tvoriť 5 prác (doteraz 7).
Pri každom prihlásenom príspevku budete treba uviesť, aký mal príspevok prínos v danej kategórii.
 
Kategórie sú rozdelené do troch hlavných skupín:

  • Odborné kategórie v písanej a audiovizuálnej žurnalistike.
  • Prierezové kategórie
  • Špeciálne ceny

 

Písaná žurnalistika

Najlepšia reportáž 
Do kategórie Najlepšia reportáž je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 5 príspevkov. 

Najlepší rozhovor 
Do kategórie Najlepší rozhovor je možné prihlásiť príspevok jedného alebo dvoch autorov s jedným alebo viacerými respondentmi. V tejto kategórii nie je možné nominovať  iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. rozšírená správa alebo spravodajský príspevok. Prihlásiť je možné len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.
  
Najlepší investigatívny a analytický príspevok

Do kategórie Najlepší investigatívny a analytický príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo monotematickú sériu príspevkov v počte max. 5 príspevkov.
 
Najlepší komentár 
Do kategórie Najlepší komentár je možné prihlásiť iba sériu minimálne 3 a maximálne 5 komentárov.
 
Najlepší podcast, online projekt alebo príspevok uverejnený na blogu
Do kategórie Najlepší príspevok uverejnený na blogu, najlepší podcast a najlepší online projekt je možné prihlásiť príspevky uverejnené v slovenskom jazyku, pričom doména nemusí byť .sk. Akceptovaná bude len občianska žurnalistika reagujúca na spoločenské problémy, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Do súťaže nie je možné prihlásiť beletriu či poéziu. Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom a za daný rok publikoval na blogu aspoň 5 článkov. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok, monotematickú sériu maximálne 5 príspevkov alebo jeden ucelený online projekt.
 

Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika

 Najlepšia reportáž
Do kategórie Najlepšia reportáž je možné prihlásiť jednotlivý príspevok, alebo tematickú sériu maximálne 5 príspevkov. Do tejto kategórie je možné prihlásiť aj iné žánre, v ktorých bola reportáž použitá ako metóda novinárskej práce, napríklad podcast alebo audiodokument.

Najlepší rozhovor a diskusia 
V kategórii Najlepší rozhovor a diskusia v audiovizuálnych médiách je možné nominovať iné žánre, v rámci ktorých je rozhovor využitý ako metóda novinárskej práce, ako napr. podcast alebo spravodajský príspevok. Do týchto kategórií je možné prihlásiť len jednotlivý príspevok. Výnimkou sú rozhovory na pokračovanie.
 
Najlepší investigatívny príspevok 
Do kategórie Najlepší investigatívny príspevok je možné prihlásiť jednotlivý príspevok alebo tematickú sériu max. 5 príspevkov. Do tejto kategórie spadajú aj iné žánre, v rámci ktorých bola investigatívny postup použitý ako metóda novinárskej práce, napríklad podcast alebo audiodokument.
 
Najlepšie spravodajské pokrytie udalosti
Do kategórie Najlepšie spravodajské pokrytie udalosti v audiovizuálnej žurnalistike je možné prihlásiť príspevky pokrývajúce dôležité celospoločenské udalosti, ktoré hýbali spoločnosťou v danom roku. Prihlasuje sa celkové pokrytie ako kombinácia spravodajstva a aktuálnej publicistiky prípadne vysvetľujúcej a analytickej žurnalistiky k danej téme. Podkladom pre rozhodnutie poroty je 5 konkrétnych príspevkov, reportáží alebo rozhovorov.
 
Najlepšia fotografia

Do kategórie Najlepšia fotografia je možné prihlásiť jednotlivo čiernobielu alebo farebnú fotografiu alebo seriál maximálne 10 fotografií uverejnených v slovenských médiách alebo vo fotoservisoch tlačových agentúr. Do súťaže budú zaradené len fotografie – originály vo formáte A4 a väčšom.
Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu fotografií musí byť publikovaná aspoň 1 fotografia zo série. Fotografie je potrebné zaslať aj v elektronickej verzii (úložisko, online formulár), inak nebudú zaradené do hodnotenia. Fotografie prosíme neposielať v tlačovom zalomení.
 

Prierezové kategórie

Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra a grafické dielo
Do kategórie Najlepší československý kreslený vtip, komiks, karikatúra a grafické dielo je možné prihlásiť minimálne 5 alebo seriál maximálne 10 kreslených vtipov, karikatúr či grafických diel (napríklad titulok časopisov, novín a/alebo iných grafických prác) uverejnených v printovom médiu alebo na webe v Čechách a/alebo na Slovensku. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu karikatúr, musí byť publikovaná aspoň 1 karikatúra/1 dielo zo série v printovom médiu alebo na internete. Príspevky je potrebné nahrať vo formáte .jpg, .gif, .tif.

Cena za inovatívnu online žurnalistiku
Kategória Cena za inovatívnu online žurnalistiku oceňuje kreatívne využitie online nástrojov v profesionálnej žurnalistike. Do tejto kategórie prihlasujú svoje príspevky profesionálni novinári, ktorí netradičným využitím online a sociálnych médií reagujú na problémy spoločnosti, či už na lokálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni.

Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu príspevkov. 

Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok 
Do kategórie Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok je možné prihlásiť príspevky uverejnené alebo odvysielané v regionálnych médiách bez žánrového vymedzenia. Do tejto kategórie nie je možné prihlásiť články alebo príspevky s regionálnou témou odvysielané alebo publikované v celoštátnych médiách.

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×