Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Rada súťaže

Rada súťaže celoročne spravuje Novinársku cenu. Schvaľuje štatút súťaže. Dohliada na transparentné a účelné využitie finančných prostriedkov. Na základe nominácií predstaviteľov novinárskych profesijných organizácií, vydavateľov, jednotlivých redakcií, ako aj vlastných návrhov, menuje členov jednotlivých porôt. Dopredu špecifikuje kritériá, podľa ktorých sa budú príspevky v jednotlivých kategóriách hodnotiť. Rozhoduje o sťažnostiach a o konflikte záujmov.

Jej členmi sú zástupcovia NOS – OSF a partnerov súťaže. Rada súťaže zasadá podľa potreby. Rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.


ČLENOVIA

Štefan Frimmer, Slovenská sporiteľňa
Zuzana Petková, Nadácia Zastavme korupciu
Zuzana Kušová, Mayer/McCann Erickson
Rasťo Kužel, MEMO 98
Valéria Polovková, NEWTON Media
Alena Pániková, Tlačovo-digitálna rada Slovenskej republiky
Andrea Kleine, OSF
Fedor Blaščák, OSF

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×