Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Prihlásiť prácu

Pre prihlásenie do súťaže Novinárska cena 2023 prosím vyplňte nasledujúci prihlasovací formulár.

Pozorne si, prosím, prečítajte aktuálny Štatút súťaže.

A. Autor/autorka/autori súťažného príspevku

B. Súťažný príspevok

Série sú povolené len v prípade, že ide o práce na pokračovanie, ktoré na seba úzko tematicky nadväzujú a to maximálne 3 príspevky v rámci jednej série.

Názov média
LINK príspevku (V prípade SÉRIE PRÍSPEVKOV nahrajte, prosím, v sekcii D súbor s linkami na všetky časti série.)

V prípade ZAMKNUTÉHO príspevku publikovaného v rámci spoplatneného obsahu nahrajte, prosím, jeho celý obsah v sekcii D. (v prípade série všetky jej časti).
Napr. vo formáte .doc, .pdf, .mp3, .mp4 a pod.

Kategória
(viac o kategóriach sa dozviete tu)

C. Prihlasovateľ súťažného príspevku

D. Nahrávanie súborov

Podporované formáty: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .pdf, .docx, .doc, .odt, .txt, .rtf, .zip, .rar, .mp3, .avi, .mp4, .wmv, .mpeg, .mov
Max veľkosť jedného priloženého súboru: 95 MB
Max počet priložených súborov: 20

(pre súbory presahujúce povolenú veľkosť)
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×