Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Technické podmienky

Kategórie písanej žurnalistiky 

Pre prihlásenie do kategórií písanej žurnalistiky je podmienka aspoň mesačnej periodicity. Akceptované budú preto iba články médií s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo s mesačnou periodicitou. Výnimkou je kategória regionálne publikovaný príspevok, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. 
 

Audiovizuálna žurnalistika

Videopríspevky nahrajte cez online formulár alebo posielajte cez úložiská. Formáty nahrávok sú špecifikované v online formulári.  Príspevky vo vlastnom záujme otitulkujte, aby sa predišlo problémom s prípadnou identifikáciou.

Audiopríspevky posielajte cez online formulár (príloha nesmie presiahnuť 10 MB).


Internet a online žurnalistika


Prihlásiť sa môže len autor, ktorý píše/publikuje pod vlastným menom. Prihlasovať sa môžu tiež redakcie so svojimi online projektami, ktoré udalosť či tému spracovávajú inovatívne a komplexne, využívajú pritom súčasne text, grafiku, video či online aplikácie. Do kategórie je možné prihlásiť 1 samostatný príspevok alebo sériu maximálne 7 príspevkov. Redakcie môžu prihlasovať komplexné online projekty.
 

Novinárska fotografia

Do kategórie Najlepšia fotografia zasielajte pozitívy minimálne vo formáte A4. Ak je to možné, uploadnite fotografie aj v elektronickej podobe vo formáte: .jpg, .gif, .tif... (alebo cez úložisko). Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu fotografií, musí byť aspoň publikovaná aspoň jedna fotografia zo série v printovom médiu alebo na internete či v servise tlačovej agentúry. Zároveň musí ísť o jej prvé publikovanie, nie znovupoužitie.


Česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra

Do kategórie najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra zasielajte originály diel alebo ich výtlačky v minimálnom formáte A4 s priloženými údajmi (periodikum, číslo, strana). Prihlasovať môžete minimálne 5 alebo seriál maximálne 10 kreslených vtipov či karikatúr uverejnený v printovom médiu alebo na webe v Čechách a/alebo na Slovensku. Ak autor/prihlasovateľ prihlasuje sériu karikatúr musí byť publikovaná aspoň 1 karikatúra zo série v printovom médiu alebo na internete. Akceptované budú vytlačené kresby aj diela v elektronickej podobe vo formáte: .jpg, .gif, .tif... (alebo cez úložisko)
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×