Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Technické podmienky

Kategórie písanej žurnalistiky 

Pre prihlásenie do kategórií písanej žurnalistiky je podmienka aspoň mesačnej periodicity. Akceptované budú preto iba články médií s dennou, týždennou, dvojtýždennou alebo s mesačnou periodicitou. Výnimkou je kategória regionálne publikovaný príspevok, kde platí podmienka minimálne štvrťročnej periodicity. 
 

Audiovizuálna žurnalistika

Videopríspevky nahrajte cez online formulár alebo posielajte cez úložiská. Formáty nahrávok sú špecifikované v online formulári.  Príspevky vo vlastnom záujme otitulkujte, aby sa predišlo problémom s prípadnou identifikáciou.

Audiopríspevky posielajte cez online formulár (príloha nesmie presiahnuť 10 MB).

 

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×