Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Ako sa prihlásiť

Dôležité dátumy

V súťaži budú akceptované príspevky publikované alebo odvysielané na území Slovenskej republiky v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Uzávierka súťaže je 10.3.2024. Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené.
 

Kto môže prihlasovať príspevky

Príspevok môže prihlasovať:
  • autor 
  • zástupca redakcie alebo vydavateľstva 
  • verejnosť 
 

Počet príspevkov v prihláške

Pre každý príspevok je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku. Každý príspevok môže súťažiť iba v jednej kategórii. Príspevkom rozumieme 1 samostatný príspevok (napríklad článok) alebo tematickú sériu maximálne 3 príspevkov (článkov). Viac v článku 6. Štatútu súťaže.

 

Inojazyčné príspevky

Príspevky publikované v inom ako slovenskom a českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×