Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Ako sa prihlásiť

Dôležité dátumy

V súťaži budú akceptované príspevky publikované alebo odvysielané na území Slovenskej republiky v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

Uzávierka súťaže je 1.3.2023. Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené.

Kto môže prihlasovať príspevky

Príspevok môže prihlasovať:
  • autor 
  • zástupca redakcie alebo vydavateľstva 
  • verejnosť 

Počet príspevkov v prihláške

Pre každý príspevok je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku. Každý príspevok môže súťažiť iba v jednej kategórii. Príspevkom rozumieme 1 samostatný príspevok (napríklad článok) alebo tematickú sériu maximálne 3 príspevky (články). Články a príspevky do súťaže možno teda prihlasovať jednotlivo alebo ako sériu.


Výnimkou sú kategórie: 

  • fotografia (maximálne 10 príspevkov
  • najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra (minimálne 5 a maximálne 10 príspevkov
  • komentár (séria maximálne 5 príspevkov)

Inojazyčné príspevky

Príspevky publikované v inom ako slovenskom a českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×