Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Ako sa prihlásiť

Do súťaže sa môžte prihlásiť dvomi spôsobmi:

  • Vyplnením online formulára
  • Vo výnimočných prípadoch zaslaním vyplnenej prihlášky spolu s príspevkami elektronicky


Dôležité dátumy

V súťaži budú akceptované príspevky publikované alebo odvysielané na území Slovenskej republiky v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.

Uzávierka súťaže je 16. februára 2020. Všetky príspevky doručené po termíne nebudú do súťaže zaradené.
 

Prihláška na stiahnutie

Ak sa rozhodnete nevyužiť možnosť prihlásiť sa cez online formulár, vyplnenú prihlášku spolu so súťažnými príspevkami môžte zaslať emailom na novinarskacena@osf.sk.

Stiahnuť prihlášku ako .doc
Stiahnuť prihlášku ako .pdf

Akceptujeme aj elektronický podpis, prípadne jednoduché vpísanie mena v počítači do kolonky podpis prihlasovateľa.

 

Kto môže prihlasovať príspevky

Príspevok môže prihlasovať:
  • autor 
  • zástupca redakcie alebo vydavateľstva 
  • verejnosť
  • partner súťaže MEMO´98 

 

Počet príspevkov v prihláške

Pre každý príspevok je potrebné vyplniť osobitnú prihlášku. Každý príspevok môže súťažiť iba v jednej kategórii. Príspevkom rozumieme 1 samostatný príspevok (napríklad článok) alebo tematickú sériu maximálne 5 príspevkov (článkov).


Články a príspevky do súťaže možno teda prihlasovať jednotlivo alebo ako sériu maximálne siedmich článkov či príspevkov.

Výnimkou sú kategórie: 

  • najlepšia fotografia (maximálne 10 príspevkov
  • najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra (minimálne 5 a maximálne 10 príspevkov
  • najlepší komentár (séria minimálne 3 a maximálne 5 príspevkov)

 

Inojazyčné príspevky

Príspevky publikované v inom ako slovenskom a českom jazyku je možné do súťaže prihlásiť len s priloženým prekladom príspevku do slovenského jazyka.
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×