Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Čo je to Novinárska cena?

Novinárska cena predstavuje už 16 rokov fórum kvalitnej žurnalistiky otvorené pre novinárov, zástupcov médií ale i širšiu odbornú a laickú verejnosť.

Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnietiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má Novinárska cena záujem napomáhať zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky.

Priebeh

Súťaž vyhlasuje Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation v spolupráci s partnermi každoročne v decembri. Je určená pre novinárov zo všetkých typov médií - printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych ako aj pre internetovú žurnalistiku.

Prihlásené príspevky hodnotia trojčlenné až päťčlenné poroty, zložené z osobností novinárskeho, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života.
 

Ceny

V každej kategórii sú spravidla vyhlásené tri nominácie. Z nich porota vyberie jedného víťaza, ktorý získava cenu 500 eur. Zároveň Rada súťaže na základe odporúčaní jednotlivých porôt určí víťazov špeciálnych cien: Cenu otvorenej spoločnosti, venovanú pamiatke Karola Ježíka (1 000 eur), Cena Zastavme korupciu (1 000 eur), Cenu Asociácie tlačených a digitálnych médií - ATDM (1 000 eur) a Cenu Solutions Journalism, Cenu Global Journalism – Svet medzi riadkami (1 000 eur). Víťaza špeciálnej Česko-slovenskej ceny vyberie v online hlasovaní verejnosť (830 Eur). Príspevky na cenu navrhujú české a slovenské poroty spolu s Radami súťaže českej a slovenskej Novinárskej ceny.
 

Stiahnuť štatút súťaže...

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×