Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Špeciálne ceny Novinárskej ceny

Okrem cien v jednotlivých kategóriách budú za rok 2023 udelené tri špeciálne ceny.

CENA ZA INOVATÍVNU ŽURNALISTIKU

Oceňuje kreatívne a netradičné využitie žurnalistických nástrojov a výnimočne nápadité a inovatívne spracovanie tém na regionálnej, celoslovenskej alebo medzinárodnej úrovni. Kandidátov na ocenenie navrhujú redakcie, členovia rady súťaže ako aj členovia a členky porôt všetkých súťažných kategórií. O nositeľovi ceny za inovatívnu žurnalistiku rozhoduje Rada súťaže.

CENA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI

Cena otvorenej spoločnosti je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky. Rada súťaže bude posudzovať práce  prihlásené do súťaže vo všetkých kategóriách na základe odporúčaní jednotlivých porôt.  
Ocení prácu novinára/novinárky, ktorá špecifickým spôsobom prispela k budovaniu otvorenej spoločnosti alebo otvorila dôležitú tému, ktorá podnietila spoločenskú zmenu k otvorenejšej a transparentnejšej spoločnosti či prispela k rovnosti šancí a/alebo ochrany menšín a slabších. Rada súťaže môže udeliť Cenu otvorenej spoločnosti aj novinárskej osobnosti zo zahraničia. O nositeľovi Ceny otvorenej spoločnosti rozhoduje Rada súťaže. 

OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ ŽURNALISTIKY

Cenu Osobnosť slovenskej žurnalistiky udeľuje Rada súťaže pri príležitosti jubilejného 20. ročníka Novinárskej ceny za dlhodobú, konzistentnú a mimoriadne profesionálnu úroveň novinárskej práce, ktorá má preukázateľne významný celospoločenský prínos. Ocenený novinár/novinárka musí súčasne ako osobnosť dlhodobo preukazovať vysokú morálnu integritu a odvahu, nekompromisne sa zasadzovať za demokratické hodnoty a byť absolútne bezúhonný/á nielen pred zákonom, ale aj pred vlastným svedomím. Kandidátov na ocenenie navrhujú redakcie, členovia rady súťaže ako aj členovia a členky porôt všetkých súťažných kategórií. O nositeľovi ceny Osobnosť slovenskej žurnalistiky rozhoduje odborná porota zložená zo štyroch významných a celospoločensky uznávaných osobností.

 

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×