Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Špeciálne ceny Novinárskej ceny

Okrem cien v jednotlivých kategóriách bude udelených aj šesť špeciálnych cien: Cena otvorenej spoločnosti, Cena zastavme korupciu, Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií, Cena Solutions Journalism, Global Journalism a Česko-slovenská cena verejnosti. Víťazov cien vyberá Rada súťaže na základe návrhov od jednotlivých porotcov. Do kategórií Solutions Journalism a Global Journalism sa súťažiaci môžu prihlásiť aj priamo, nominácie a víťaza vyberá Rada súťaže spoločne s partnermi špeciálnych cien.

CENA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI
Cena otvorenej spoločnosti je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky. Rada súťaže bude posudzovať príspevky prihlásené do súťaže vo všetkých kategóriách na základe odporúčaní jednotlivých porotcov. Na Cenu otvorenej spoločnosti môžu jednotlivé poroty nominovať príspevky, ktoré majú špecifický význam pri budovaní otvorenej spoločnosti a/alebo rozvíjajú investigatívnu žurnalistiku bez ďalšieho žánrového vymedzenia. O víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže.

CENA ASOCIÁCIE TLAČENÝCH A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ - ATDM
Cena sa udeľuje pre printové a/alebo digitálne médiá bez žánrového vymedzenia. Jej cieľom je upozorniť na žurnalistický počin, ktorý bol mimoriadny svojou kvalitou či spoločenským dosahom.

CENA ZASTAVME KORUPCIU
Cena sa udeľuje za dlhodobý novinársky prínos v oblasti investigatívnej žurnalistiky na Slovensku. Nadácia Zastavme korupciu na túto cenu navrhuje tri nominácie, výhercu následne vyberá Rada súťaže. Zvažovať sa budú dôsledky publikovaných príspevkov pre očistu verejného života, význam odhalenia pre nápravu negatívnych spoločenských javov, originalita a celkový prínos novinára/novinárky pre skvalitnenie verejnej diskusie o korupcii na Slovensku.

CENA SOLUTIONS JOURNALISM
Cena je vyhlasovaná s podporou organizácie MEMO 98. Žurnalistika orientovaná na riešenie spoločenských otázok, vo svete známa pod názvom „Solutions Journalism“, sa zameriava na dôsledné a kvalitné informovanie o ľuďoch a riešeniach, ktoré reagujú na najrôznejšie spoločenské problémy. O víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže.
 
ČESKO-SLOVENSKÁ CENA VEREJNOSTI
Túto cenu spoločne vyhlasujú Nadácia otvorenej spoločnosti ako organizátor súťaže Novinárska cena a Nadace Open Society Fund Praha ako organizátor súťaže Novinářská cena. Na túto cenu nie je možné prihlásiť sa, o príspevkoch a nomináciách do česko-slovenskej ceny verejnosti rozhodujú členovia Rady súťaží slovenskej a českej Novinárskej ceny. Víťaza vyberie verejnosť v online hlasovaní.

CENA GLOBAL JOURNALISM
Cena je vyhlasovaná v spolupráci s iniciatívou Svet medzi riadkami a organizáciou Človek v ohrození. Zároveň oceňujeme príspevky, ktoré reflektujú skutočnosť, že o globalizovanom svete dnes už nestačí informovať ako o "domácom" alebo "zahraničnom" (viac v kritériách). Kategória nie je žánrovo obmedzená. Cena je vyhlasovaná v spolupráci s mediálnou iniciatívou Svet medzi riadkami, o víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže a zástupca iniciatívy.

-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×