Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Špeciálne ceny Novinárskej ceny

Okrem cien v jednotlivých kategóriách bude udelených aj päť špeciálnych cien: Cena otvorenej spoločnosti, Cena zastavme korupciu, Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií, Cena Solutions journalism a Česko-slovenská cena verejnosti. Do súťaže o tieto ceny nie je možné prihlásiť sa. Víťazov vyberá Rada súťaže na základe návrhov od jednotlivých porotcov.

Cena otvorenej spoločnosti

Na Cenu otvorenej spoločnosti nominujú príspevky porotcovia z jednotlivých súťažných kategórií a Rada súťaže vyberá víťaza. Nominované príspevky majú špecifický význam pri budovaní otvorenej spoločnosti a/alebo rozvíjajú investigatívnu žurnalistiku, bez ďalšieho žánrového vymedzenia. Cena je venovaná pamiatke Karola Ježíka, dlhoročného priateľa a spolupracovníka NOS – OSF, ktorý svojím tvorivým vkladom prispel k rozvoju citlivosti médií voči problematike menšín v spoločnosti, ako aj k rozvoju investigatívnej žurnalistky.


Cena zastavme korupciu

Cena vznikla v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu a udeľuje sa za najlepší novinársky príspevok pojednávajúci o korupcii, pričom nezáleží na kategórii, do ktorej bol príspevok zaradený. Ak Nadácia Zastavme korupciu nebude návrhy porôt považovať za dostatočne reprezentatívne, má právo navrhnúť Rade tri nominácie na ocenenie. Rozhodujúcim kritériom pre udelenie ceny je spoločenská závažnosť príspevku. Zvažovať sa budú dôsledky publikovaného príspevku pre očistu verejného života, význam odhalenia pre nápravu negatívnych spoločenských javov, originalita a celkový prínos príspevku pre skvalitnenie verejnej diskusie o korupcii.
 

Česko-slovenská cena verejnosti.

Túto cenu spoločne vyhlasujú Nadácia otvorenej spoločnosti ako organizátor súťaže Novinárska cena a Nadace Open Society Fund Praha ako organizátor súťaže Novinářská cena. Na Česko-slovenskú cenu nie je možné prihlásiť sa. Príspevky na cenu navrhujú poroty spolu s Radami súťaže českej a slovenskej Novinárskej ceny. O víťazovi rozhoduje verejnosť v online hlasovaní. Cena bude udelená príspevku, ktorý mal podľa verejnosti najväčší spoločenský dopad alebo zásadne prispel k posilneniu práv občanov.


Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií - ATDM 

Cena sa udeľuje pre printové a/alebo digitálne médiá bez žánrového vymedzenia. Jej cieľom je upozorniť na žurnalistický počin, ktorý bol mimoriadny svojou profesionalitou či spoločenským dosahom.


Cena Solutions Journalism

Cena je vyhlasovaná s podporou organizácie MEMO 98. Žurnalistika orientovaná na riešenie spoločenských otázok, vo svete známa pod názvom „solutions journalism“, sa zameriava na dôsledné a kvalitné informovanie o ľuďoch a riešeniach, ktoré reagujú na najrôznejšie spoločenské problémy. O víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže a zástupca organizácie MEMO 98.
 

Cena Global Journalism - SVET MEDZI RIADKAMI

Cena je vyhlasovaná v spolupráci s iniciatívou Svet medzi riadkami a organizáciou Minority Rights Group International. V kategórii oceňujeme príspevky, ktoré sa zaoberajú rôznymi globálnymi témami, ktoré cielene zachytávajú hlas tých, ktorých bežne nepočuť a zohľadňujú ich znevýhodnenú pozíciu.
Zároveň reflektujú skutočnosť, že o globalizovanom svete dnes už nestačí informovať ako o "domácom" a "zahraničnom". O víťaznej práci rozhoduje Rada súťaže a zástupca iniciatívy Svet medzi riadkami.
 
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×