Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

​Akú rolu v rozhodovaní zohrávajú jednotliví partneri súťaže?


Partneri súťaže sú zastúpení v Rade súťaže. Ich úlohou je schvaľovať pravidlá súťaže (štatút) a jednotlivých členov poroty na základe ich odbornosti s prihliadnutím na možný konflikt záujmov pri hodnotení príspevkov. Keďže Rada zodpovedá za transparentný priebeh súťaže, jej členovia sú si vedomí faktu, že do jednotlivých porôt musia odporučiť nezaujatých a čestných porotcov. Rada zároveň rozhoduje o sťažnostiach a konflikte záujmov.


späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×