Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

Fond investigatívnej žurnalistiky otvára štvrtú grantovú výzvu


Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky (FIŽ) – Nadačný fond investigatívnej žurnalistiky pri Nadácii otvorenej spoločnosti vyhlasuje nové grantové kolo na podporu nezávislej investigatívnej žurnalistiky na Slovensku.

Fond investigatívnej žurnalistiky už po štvrtý raz otvára výzvu na podporu investigatívnej novinárskej práce, ktorá šíri slobodné, názorovo pluralitné a spoločensky dôležité informácie a obhajuje princípy liberálnej demokracie. Prioritnými témami tohtoročnej grantovej výzvy sú korupcia, boj s dezinformáciami a propagandou, extrémizmus na Slovensku, demokracia a ľudské práva.

Uzávierka na podávanie žiadostí v grantovej výzve je 31. júla 2021. Výsledky hodnotenia komisie budú vyhlásené do 30. septembra 2021.

Žiadatelia môžu tento rok požiadať o podporu na svoje projekty do výšky 5000 €. Fond plánuje celkovo prerozdeliť medzi úspešných žiadateľov 35 000 €. Žiadosti o grantovú podporu hodnotí nezávislá a odborná Výberová komisia zostavená Radou FIŽ.

O grantovú podporu FIŽ sa môžu uchádzať fyzické aj právnické osoby, redakčné tímy i jednotlivci. Finančná podpora je určená novinárom a novinárkam zamestnaným v printových i elektronických médiách, rovnako ako autorom a autorkám pracujúcim na voľnej nohe. Môžu sa o ňu uchádzať aj investigatívne tímy mimovládnych organizácií, ktoré preukážu schopnosť publikovať výsledky svojej práce.

Z poskytnutých grantov môžu byť financované všetky výdavky potrebné na tvorbu novinárskeho obsahu vrátane mzdových a personálnych nákladov, nákladov súvisiacich s prípadným výskumom či cestovaním, náklady na preklady a pod. Granty FIŽ nie sú určené na nákup materiálu či technického vybavenia. Z grantu budú financované výdavky projektu najviac do výšky 90% všetkých oprávnených výdavkov. Žiadatelia sa musia podieľať minimálne 10% na spolufinancovaní výdavkov projektu z vlastných zdrojov.

Fond investigatívnej žurnalistiky vznikol ako iniciatíva Rady súťaže Novinárska cena a je súčasťou projektu Novinárska cena, ktorú organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti. Vznikol v reakcii na tragickú vraždu mladého novinára Jána Kuciaka v roku 2018 a jeho cieľom je podporovať a pomáhať rozvíjať profesionálnu investigatívnu žurnalistiku na Slovensku.

Od roku 2018 fond rozdelil na podporu investigatívnych projektov takmer 90 000 €. Výstupy podporené FIŽ odkrývajú vážne korupčné kauzy a finančnú kriminalitu, analyzujú a hľadajú riešenia environmentálnych problémov, odkrývajú problémy štátu v regiónoch i rôznych oblastiach spoločnosti. Podporené investigatívne projekty prispievajú k väčšej transparentnosti, tolerancii a otvorenosti, ale najmä k lepšiemu pochopeniu spoločnosti, v ktorej žijeme.

Fond funguje vďaka podpore slovenských firiem a donorov, ktorých kompletný zoznam si môžete pozrieť na našej stránke. Podrobné informácie o grantoch FIŽ i projektoch podporených v predošlých výzvach nájdete na www.fiz.sk.

V prípade otázok či záujmu o podporu FIŽ kontaktujte:
Miroslava Širotníková, projektová koordinátorka FIŽ: miroslava.sirotnikova@osf.sk
 
 


späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×