Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI VYHLÁSILA 16. ROČNÍK SÚŤAŽE NOVINÁRSKEJ CENY


Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlásila v poradí už šestnásty ročník súťaže Novinárska cena. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na kvalitné a zaujímavé práce slovenských novinárov a novinárok. Novinárska cena zároveň hodnotí celkovú úroveň a stav žurnalistiky na Slovensku a dáva priestor na diskusiu o jej trendoch a smerovaní.
 
Do 13 kategórií môžu prihlasovať súťažné príspevky autori a autorky, redakcie, vydavatelia, ale aj čitateľská, poslucháčska a divácka obec. Uzávierka nominácií je 16.2.2020. Okrem ocenenia pre písanú, audiovizuálnu a fotožurnalistiku Nadácia  udeľuje aj 6 špeciálnych cien.
 
"Práca novinárov a novinárok  v roku 2019 otriasla politickou i spoločenskou atmosférou na Slovensku. Pomohla tak vytvoriť silný verejný tlak na to, aby sa systém spravodlivosti už prestal tváriť, že porušovania zákona mocnými nevidí" hovorí Ján Orlovský, výkonný riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti.
 
Súťaž je určená pre všetkých novinárov a novinárky z rôznych typov médií od celoslovenských printových, elektronických, online až po regionálne médiá. Nominované žurnalistické práce musia byť publikované alebo odvysielané v období od 1. januára 2019 do 31.decembra 2019. Posledný termín na prihlasovanie prác je do polnoci 16. februára 2020.
 
"Do nového ročníka vstupujeme s niekoľkými novinkami v rámci odborných kategórií. Najlepší analytický príspevok v písanej žurnalistike sa zlúčil s Najlepším investigatívnym príspevkom do jednej kategórie.  Pribudla tiež nová kategória Najlepšie spravodajské pokrytie v audiovizuálnej žurnalistike,"  hovorí Natália Tomeková z Nadácie otvorenej spoločnosti a pokračuje, "v občianskej žurnalistke budeme v jednej kategórii oceňovať nielen blog, ale aj podcast a online projekt a podcasty budú môcť súťažiť aj v audiovizuálnych kategóriách, ako aj inovatívnom online. Snažíme sa tak reagovať na trend stále sa zvyšujúcej obľube a množstvu vznikajúcich podcastov."
 
Prihlásené práce budú hodnotiť nezávislé poroty zložené z odborníkov a profesionálov z oblasti médií a ďalšie osobnosti akademického, kultúrneho, spoločenského a neziskového sektora zo Slovenska, ako aj členovia Rady súťaže Novinárskej ceny. Mená členov a členiek porôt zverejní Nadácia v priebehu februára 2020.
 
O Česko-slovenskej cene verejnosti rozhodnú ako každý rok diváci, čitatelia a poslucháči z oboch krajín prostredníctvom online hlasovania, ktoré začína tradične v apríli.
 
Hlavným partnerom šestnásteho ročníka Novinárskej ceny 2019 je Slovenská sporiteľňa, partnermi sú Nadácia Zastavme korupciu, Nadácia ESET, Asociácia tlačených a digitálnych médií - ATDM, MEMO 98, Liga za ľudské práva, Minority Rights Group International, Nadace OSF  Praha, Newton Media a Mayer McCann/Erickson.
 
Aj vďaka týmto partnerom môže Nadácia otvorenej spoločnosti oceniť víťazné práce v jednotlivých kategóriách a podporiť ich finančnou odmenou vo výške 500 EUR a odovzdať špeciálne ceny, ktoré sú honorované sumou 1000 EUR. Ocenenia nového ročníka Novinárskej ceny budú víťazom odovzdané na slávnostnom večeri, ktorý sa uskutoční v máji 2020.
 

Odborné kategórie pre súťaž Novinárska cena 2019

Písaná žurnalistika
 1. Najlepšia reportáž
 2. Najlepší rozhovor
 3. Najlepší investigatívny a analytický príspevok
 4. Najlepší komentár
Audiovizuálna žurnalistika a fotožurnalistika
 1. Najlepšia reportáž
 2. Najlepší rozhovor a diskusia
 3. Najlepší investigatívny príspevok
 4. Najlepšie spravodajské pokrytie udalosti
 5. Najlepšia fotografia
Prierezové kategórie
 1. Najlepší podcast, online projekt alebo príspevok uverejnený na blogu
 2. Najlepší česko-slovenský kreslený vtip, komiks, karikatúra, grafické dielo
 3. Cena za inovatívnu online žurnalistiku
 4. Najlepší regionálne publikovaný alebo odvysielaný príspevok

Špeciálne ocenenia

 1. Cena otvorenej spoločnosti
 2. Cena Asociácie tlačených a digitálnych médií - ATDM
 3. Cena Zastavme korupciu
 4. Cena Solutions Journalism
 5. Česko-slovenská cena verejnosti
 6. Cena Global Jourmalism - Svet medzi riadkami
 

Viac informácií:

www.novinarskacena.sk
Natália Tomeková, Nadácia otvorenej spoločnosti
e-mail: natalia.tomekova@osf.sk / novinarskacena@osf.sk

späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×