Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti
späť na zoznam

Prihláste svoj projekt na spracovanie dát do 17.4. 2015 a vyhrajte!


Cena Google pre mladé talenty dátovej žurnalistiky je určená študentom a mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí sa prihlásia so zaujímavým nápadom ako využiť a analyzovať verejné dáta a nájsť v nich súvislosti, ktoré unikajú každodennému spravodajstvu a sú dôležité a prínosné pre verejnosť.

Do súťaže sa môže prihlásiť jednotlivec, aj tím s projektovým zámerom (alebo už s rozpracovaným projektom, ktorý ešte nie je hotový). Cena nie je určená aktívnym profesionálnym novinárom a organizáciám.
Čo a ako prihlasovať?
Stačí ak prihlásite projektový zámer, nemusíte mať hotový projekt. Vyplňte PRIHLÁŠKU a pošlite s projektom na mail: vladimir.cabak@osf.sk alebo novinarskacena@osf.sk
Uzávierka prihlasovania je 17.4. 2015
Čo získate?
Víťaz tejto kategórie získava finančnú odmenu vo výške 830 EUR. Súčasťou výhry bude možnosť vybrať si médium, resp. redakciu, kde by projekt mal byť realizovaný.
Čo má obsahovať projektový zámer?
Kontaktné údaje (meno, priezvisko, rok narodenia, e-mail, telefón, názov a adresa školy) Cieľ projektu (aké informáce chcete získať a ako budú prospešné pre čitateľa/spoločnosť) Spracovanie projektu (akým spôsobom chcete dáta analyzovať) Výsledná forma (aká má byť výsledná vizualizácia, interaktivita, novinársky titulok atď.) Zdroje dát, ktoré chcete využiť Majte na pamäti, že výstup je určený čitateľom novín/online formátov
Aké sú kritériá hodnotenia?
spoločenský prínos inovatívnosť navrhovaná forma čitateľská atraktivita
Kto a ako vyberie víťaza?
Spomedzi prihlásených projektových zámerov vyberie porota 3 najlepšie. Následne na základe rozhovoru /osobne, skype/ vyberie jeden víťazný projekt.

späť na zoznam
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×