Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Porota NC 2004

Kategória reportáž
Tomáš Feřtek, vedúci oddelenia reportáže a publicistiky, týždenník Reflex, ČR
Miro Kollár, programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky a predseda rady STV
Tomáš Němeček, šéfredaktor, časopis Respekt, ČR
Andrej Salner, výkonný riaditeľ, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
 
Kategória komentár
Juraj Alner, generálny tajomník, Asociácia európskych žurnalistov
Dalibor Balšínek, mediálny riaditeľ a šéfredaktor, časopis Týden, ČR
Zuzana Kusá, sociologička, Sociologický ústav, Slovenská akadémia vied
László Szigeti, riaditeľ a konateľ, Vydavateľstvo Kalligram
 
Kategória rozhovor
Lajos Grendel, spisovateľ a publicista
Tatiana Repková, Svetové združenie novín, Paríž
Milan Šmíd, Karlova univerzita v Prahe, Fakulta sociálnych vied
Radoslav Tomek, korešpondent pre Slovensko, Bloomberg Slovakia
 
Kategória regionálny príspevok
Igor Barát, bývalý zahraničný spravodajca STV, v súčasnosti hovorca NBS
Rastislav Kužel, výkonný riaditeľ, MEMO 98
Andrej Tušer, katedra žurnalistiky FF UK v Bratislave
Katarína Vajdová, riaditeľka, Nadácia pre podporu občianskych aktivít
 
Kategória fotografia
Karol Kállay, fotograf
Martin Kollár, fotograf, Agence Vu
Jan Šibík, fotograf a obrazový redaktor, časopis Reflex, ČR
 
Kategória kreslený vtip, komiks, karikatúra
Miloš Gašparec, slobodný umelec
Kazo Kanala, karikaturista, predseda Slovenskej únie karikaturistov
Svätopluk Mikyta, asistent na oddelení grafického dizajnu na VŠVU v Bratislave
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×