Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Víťazi NC 2004

Najlepšia reportáž v printových médiách
porota sa rozhodla cenu neudeliť

Najlepšia reportáž v elektronických médiách
Juraj Mravec – Pokuty alebo všimné? (STV) 
Za príťažlivé spracovanie aktuálnej témy s veľkým osobným nasadením. Porota oceňuje usvedčenie páchateľov v priamom prenose a snahu postihnúť problém vo všetkých súvislostiach.

Najlepší rozhovor v printových médiách
 Valentína Zimanová – Čorná – So zlom si musíme poradiť sami, Omyl našej generácie: viera, že zmeníme svet, Ľudia sú unavení z povrchnosti, Tiger je už trochu unavený. (SME - TV OKO) 
Za sériu rozhovorov s osobnosťami spoločenského a kultúrneho života.

Najlepší rozhovor v elektronických médiách
 Zlatica Puškárová (TV Markíza) 
Za rozhovor s Vladimírom Mečiarom v relácii „Na telo“.

Najlepší regionálne publikovaný príspevok
Renáta Némethová – séria článkov Byty za štátne peniaze (Košický Korzár) 
Za kvalitné spracovanie regionálneho problému s celospoločenským politickým dosahom. Autorka preukázala odvahu zaoberať sa veľmi citlivou témou kontinuálne dlhší čas v sérii článkov. Získala a zverejnila závažné informácie zo zákulisia, odhaľujúce korupčné správanie pri rozdeľovaní prostriedkov z verejných zdrojov. Porota oceňuje spôsob, akým autorka prezentovala exkluzívne informácie, čím výrazne prispela k naplneniu spoločenskej funkcie média informovať verejnosť.

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok 
 Dana Reindlová, Dodo Pavelka, Miro Majer – Bez teplej vody, Známka-neznámka, Poklopy (TV Handlová) 
Za tri zaujímavé reportáže s odlišnou témou a charakterom spracovania. Porota hodnotí veľmi kladne reportáž o odstávke teplej vody v objekte, kde neplatiči tvoria iba časť nájomníkov. Precíznym spracovaním témy autorka dospela k jednoznačnej informácii o tom, že konanie správcu objektu nebolo v súlade so zákonom.

Najlepší komentár v printových médiách
 Tomáš Czwitkovics - Mienkotvorná tlač–Nová platforma PR pre televízie?; Má byť STV strážnym psom alebo servilným pudlom?; Miluj blížneho svojho, a zbabelosť médií (www.mediaportal.sk)

Najlepší komentár v elektronických médiách
 porota sa rozhodla cenu neudeliť 

Najlepšia novinárska fotografia
 Jozef Barinka – Život bez rúk (Plus 7 dní) 
Za reportáž o mužovi bez rúk, s dôrazom najmä na fotografiu invalida vo vode, ktorá presahuje obvyklý prístup k reportáži.

Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
 Martin „Shooty“ Šútovec – séria karikatur (SME) 
Autor rieši aktuálne problémy. Jeho výtvarný prejav je adekvátny obsahu.

Cena otvorenej spoločnosti
 Barbora Dvořáková-Hatráková – Nenechajte ma umrieť, prosím!; To sme my – deti, čo z nás máte strach! (SME) 
Za dva príspevky, ktoré približujú život detí u nás (Rómov) i vo svete (siroty trpiace na AIDS v Kambodži), voči ktorým má majoritný spoločnosť predsudky. Na druhej strane autorka popisuje aj reálne možnosti zlepšovania kvality života takýchto detí, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci aj štátne orgány. Podľa Rady súťaže podobné články prispievajú k odburávaniu ešte stále častých schematických a stereotypných pohľadov na život Rómov či ľudí trpiacich na HIV/AIDS u nás.

Test

Previous Next
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×