Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Nominovaní NC 2006

Najlepšia reportáž v printových médiách
Mirek Tóda - Hizballáh v Bejrúte: Milovaný aj nenávidený; Zabudnutému Abcházsku zostali len makaky; Chodorkovský a urán, inak zdochol pes (SME) 
Za aktívnu reportérsku prácu v teréne nebezpečných a ťažko prístupných oblastí.
Marek Vagovič - Na Slovensku po kórejsky?, Ťažký život s Peugeotom (.týždeň) 
Za objavný pohľad do zákulisia slovenského hospodárskeho zázraku.
Osobitná cena Soni Čechovej  za celoživotné novinárske dielo v službách otvorenej občianskej spoločnosti.  Autorka bola vydavateľka dvojtýždenníka MOSTY.

Najlepšia reportáž v elektronických médiách
Slavka Golisová - Odťahovky (Rádio Expres) 
Za nadštandardné autorské spracovanie rozhlasových reportáží Odťahovky, venované občianskemu problému a s prihliadnutím na priestor, ktorý súkromná rozhlasová stanica venuje občianskej publicistike. Séria reportáží  vznikla v spolupráci s Ratkom Sudeckým.
Peter Janků - Antijastrab (STV) 
Porota ocenila najmä obsahové zameranie reportáže na aktuálny celospoločenský problém v dynamickom autorskom stvárnení.

Najlepší rozhovor v printových médiách
Jozef Sedlák - séria rozhovorov (Pravda) 
Porota oceňuje najmä vysokú odbornú úroveň autora a prehľad v sledovanej problematike poľnohospodárstva a potravinárstva, ktorý je výsledkom jeho dlhoročného žurnalistického pôsobenia v tejto oblasti. Jeho schopnosť viesť dialóg na odbornej úrovni a otvárať nie jednoduché témy, následne ich čitateľovi podať prístupným a zrozumiteľným spôsobom, zvyšuje celospoločenský prínos jeho rozhovorov.
Dana Závadová - séria rozhovorov (Miau) 
Autorka v sondách do myšlienkového i reálneho sveta umelcov načrtla na pomerne veľkom priestore mimoriadne plasticky a čitateľsky príťažlivo portréty osobností z rôznych oblastí umenia. Záujem nielen o tvorbu, ale aj o všedný život respondentov a spôsob, akým k nemu v rozhovoroch dospela, potvrdzuje autorkinu rozhľadenosť v umeleckej sfére a jej novinárske majstrovstvo.

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách
Gábor Grendel - Téma dňa: Výhrada svedomia pochovala koalíciu (TA3) 
Porota ocenila obsahovo korektne a novinársky dôsledne vedený rozhovor vo vyhrotenom politickom kontexte.
Tatiana Šušková - Projekt Dobrí anjeli (SRo) 
Porota ocenila výber tém a protagonistov rozhovorov, ktoré akcentujú myšlienky dobra a vzájomnej pomoci človeka človeku, a tým vytvárajú optimistickú protiváhu problémom každodenného života v rozhlasovom vysielaní.

Najlepší regionálne publikovaný príspevok
Anna Lajmonová - Keď drevo žije, dáva teplo, kým nezhorí... (MY - Naša Orava) 
Porota ocenila výber témy, ako aj jej spracovanie. Prináša hlboko ľudský pohľad do sveta ľudových umelcov – spracovaný výborným novinárskym štýlom. 
Soňa Pacherová - Keď sa z neba znieslo peklo; Na tragédiu bulharského iľjušina už živí zabudli (Pravda - Bratislava)
Pripomínanie dôležitých udalostí z regionálnej histórie je mimoriadne dôležité pri budovaní regionálnej identity spoločenstva. Tomuto procesu napomáha, keď sú takéto udalosti spracované čitateľsky príťažlivým štýlom remeselne zručného novinára. 

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok
Janka Bleyová - Holubí dom (Rádio Regina - Bratislava) 
Porota ocenila spracovanie rozhlasového príspevku Holubí dom, kde v rozprávaní autorky nechýba snaha osloviť poslucháča silnou vizualizáciou problémového prostredia.
Elena Fabová, Alojz Moravec, Jaroslav Zaťko - Jed v srdci (Devínskonovoveská TV) 
Témou príspevku Jed v srdci je lokálny ekologický problém. Autori skúmajú jeho možné dopady na život miestnej komunity. Porota oceňuje úprimnú snahu autorov objektívnou reportážou napomôcť k jeho riešeniu.

Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v printových médiách
Andrej Bán, Róbert Csere, Eva Čobejová, Martin Hanus, Jozef Majchrák, Lucia Nicholsonová, František Šebej - Prípad Cervanová (.týždeň) 
Porota oceňuje najmä snahu získať veľké množstvo faktov a kvalitnú prácu so zdrojmi informácií, pričom hlavný článok a séria súvisiacich príspevkov tvoria komplexný pohľad na problém.
Gabriel Beer, Zuzana Horníková - séria článkov o zdravotníctve (Trend) 
Za spracovanie dôležitej ekonomicko - spoločenskej témy výrazne detailnejším a analytickejším spôsobom v porovnaní s ostatnými médiami.

Najlepší analyticko-investigatívny príspevok v elektronických médiách
Dušan Karolyi - príspevky odvysielané v relácii Paľba (TV Markíza) 
Za sériu reportáží odvysielaných v rámci relácie Paľba, ktorými autor podrobne sleduje konkrétne kauzy. Porota vyzdvihuje najmä rozsah úsilia, ktoré autor dlhodobo vynakladá na monitorovanie pozadia spoločenských problémov.
Vincent Štofaník - Drahé školenia I, II (TA3) 
Porota upozorňuje hlavne na invenčnú prácu s nezávislými zdrojmi a snahu o vyváženosť materiálov.

Najlepší komentár v printových médiách
Peter Javůrek - séria komentárov (SME) 
Za jasnú štylizáciu, jednoznačnú formuláciu a argumentačné podloženie názoru v sérii prihlásených komentárov.
Lukáš Krivošík - Prečo má škola študentov v paži? (www.t-station.sk) 
V článku vyjadruje autor názor originálnym štýlom. Ide k podstate problému, argumentuje vecne i logicky. Najväčšou devízou príspevku je jeho osobitosť spojená s nekompromisným porovnaním hodnôt a reality.

Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách
Ján Füle – Čo už (Pravda) 
Za invenčné, podchvíľou majstrovské komentovanie slovenskej politiky. Čo už...? Vtipné, pohotové, žánrovo vynaliezavé.
Peter Getting (Plus 7 dní) – Viac ako tisícka mlčiacich učiteľov a rodičov je príliš veľa (SME) 
Za odvahu pri výbere spoločensky závažnej témy s prihliadnutím na osvietenie jej pozadia – občianskeho oportunizmu.
Mimoriadne ocenenie: Egon Alter (Radoslav Ondřejíček) 
Za sviežu kritiku pokleslej tvorby v oblasti textov populárnej hudby v príspevku 13 odpovedí pre Igora Timka.... Porota zároveň prihliada i na to, že text bol publikovaný v internetovom magazíne a tým obohatil ponuku v tomto modernom médiu.

Najlepšia novinárska fotografia
Roman Benický - Pohreb 42 obetí leteckej katastrofy v Prešove; Demonštrácie v Budapešti (Pravda) 
Autor bol nominovaný s prihliadnutím na obidva cykly fotografií. Prejavil v nich schopnosť vcítiť sa do zobrazovaného príbehu a vystihnúť emotívnosť situácie (zábery z pohrebu obetí leteckej katastrofy v Prešove). V záberoch z nepokojov v Budapešti osvedčil reportérsku pohotovosť, dokázal sa dostať do centra diania, nezostal len v pozícii pozorovateľa zvonku. Má zmysel pre dynamické stvárnenie deja. Obidva cykly predstavujú kvalitnú fotografickú reportáž.
Peter Brenkus - Úspešné slávnosti hudby (Život) 
Autor je nominovaný za emotívne veľmi pôsobivé portréty dirigentov. Využil, že počas jednotlivých skladieb sa neustále mení duševné rozpoloženie dirigentov, ktorí hudbu prežívajú každým nervom, doslova celým telom. Dochádza tak k veľmi kurióznym a obrazovo veľmi vďačným situáciám, keď nesmierne krehká hudba sa zrazu zmení na uragán, ktorý doslova strhne dirigenta a donúti ho k výkonom hodným vrcholových športovcov. Fotograf týmto cyklom dokázal, že vie vystihnúť povestný  bressonovský  „správny okamih“.

Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
Jozef "Danglár" Gertli - séria karikatúr (Pravda) 
Priekopník modernej slovenskej politickej karikatúry, ktorej vybojoval dôstojné miesto medzi výtvarnými disciplínami. Jeho nezameniteľný rukopis sa medzi ctiteľmi výtvarného humoru a komiksu už dávno stal kultový. Danglárove kreslené komentáre majú lapidárne pointy, ktoré presahujú v podstate konkrétnu publicistickú funkciu. Masívne kresby prekypujú vnútornou dynamikou a ich komiku v druhom pláne obohacuje výrazný sklon k paródii a mystifikácii.
Martin "Shooty" Šútovec - séria karikatúr (SME, Nový Čas pre ženy) 
Mimoriadne talentovaný autor s bohatou invenciou. Jeho kreslené komentáre napriek pravidelnej publicite nestrácajú originalitu. Shootyho zlostné pointy s vražednou presnosťou zasahujú karikovaný jav, ale aj čosi navyše. Vždy s neodolateľnou duchaplnosťou. Učí vnímať humor aj ľudí, ktorí k nemu majú rezervovaný vzťah.

Najlepší článok publikovaný na blogu
Tomáš Práznovský - Marihuana vs. Alkohol (praznovsky.blog.sme.sk) 
Autor ponúka zaujímavé a provokatívne spracovanie témy prehliadanej mainstreamovými médiami.
Vladimír Schwandtner - séria článkov o drogovej závislosti (schwandtner.blog.sme.sk) 
Za sériu článkov, v ktorých autor ponúka strhujúce texty pomáhajúce pochopiť svet ľudí odpísaných väčšinovou spoločnosťou.

Cena Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska
Gabriel Beer, Zuzana Horníková - Séria článkov o zdravotníctve (Trend) 
Seriál o zdravotníctve svojou analytickou hĺbkou, komplexnosťou a vyváženosťou veľmi presne poukázal na problémy tohto stále citlivého bodu spoločnosti.
Tomáš Bella, Marián Pavel, Monika Žemlová - séria článkov o útoku hackerov na NBÚ (SME) 
Kombinácia spravodajských a analytických materiálov presne a pôsobivo odhalila slabé miesta v bezpečnostných systémoch tejto krajiny.

Cena otvorenej spoločnosti
Andrej Bán, Róbert Csere, Eva Čobejová, Martin Hanus, Jozef Majchrák, Lucia Nicholsonová, František Šebej - Prípad Cervanová (.týždeň) 
Za hlbšie uchopenie kontroverznej kauzy a detailné prepracovanie jednotlivých jej aspektov, ktorými sa autorom podarilo dôsledne a konzekventne predostrieť otázky a pochybenia v rámci súdneho procesu „Cervanová“. Poctivé novinárske spracovanie s využitím jasnej argumentácie a jednoznačných faktov spochybnilo konanie a rozhodovanie v tejto kauze.
Martin Mózer – Coufal (TV JOJ) 
Za otvorenie a odhalenie zabudnutého prípadu, ktorého dimenzie presahujú do súčasnosti. Spracovaním témy sa autor priblížil forme televízneho dokumentu.
Juraj Sedlák - séria 6 rozhovorov "Do Tucta" (NOTA BENE) 
Za výborne pripravené rozhovory a majstrovské zachytenie životného príbehu takzvaných bežných ľudí. Séria rozhovorov publikovaných v časopise s čitateľsky limitovaným dosahom dokazuje, že aj všedným príbehom sa možno priblížiť k novinárskemu majstrovstvu. V kombinácii s poslaním média a jeho čitateľským zázemím sa autorovi podarilo naplniť myšlienku odkazu Karola Ježíka, ktorého pamiatke je Cena otvorenej spoločnosti venovaná.

 
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×