Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti

Nominovaní NC 2005

Najlepšia reportáž v printových médiách 
Pavol Rýpal - David Beckham by v horskej lige neprežil (Goldman) 
Za originalitu pri výbere dôležitej témy a jej živého reportérskeho spracovania.
Nataša Sallaiová - Dom, kde je smrť hosťom (ZRNO) 
Porota ocenila výber témy, ktorá aj napriek štandardnému spracovaniu, upozornila verejnosť na problém, ktorý si zaslúži väčšiu pozornosť.

Najlepšia reportáž v elektronických médiách 
Peter Janků - Sponzorský úplatok, Reprezentant, Nebezpecný odpad (s Lýdiou Kokavcovou) (STV) 
Za odkrývanie tém podporujúcich rozvoj občianskej spoločnosti a vysokú kvalitu investigatívnych žurnalistických príspevkov. 
Veronika Tóthová - Starostlivosť... (TV JOJ) 
Za nápadité spracovanie príbehu, ktorým otvorila širšie súvislosti citlivej témy súvisiacej s reformami sociálnej sféry.

Najlepší rozhovor v printových médiách 
Radoslav Baťo, Martina Kláseková - Andrej Kiska: Nepredávali sme pôžicky, ale emócie (Trend) 
Porota oceňuje najmä vysokú profesionalitu novinárov - v príprave na rozhovor, keď novinári boli respondentovi viac ako vyrovnaným partnerom ale aj pri kladení otázok smerujúcich k podstate a zachovávajúce dynamiku rozhovoru. Ocenenia hodná je aj téma – príbeh slovenského kapitalizmu môže aj po 15 rokoch od jeho zrodu priniesť nové podnety na zamyslenie.
Tomáš Bella - Ľudská inteligencia bude čoskoro bezcenná (SME) 
Spracovaná téma má v slovenskej žurnalistike vysokú pridanú hodnotu. Autor tak originálne otvára pre čitateľa nezvyčajný uhol pohľadu na to, čo zvykneme považovať za dané a nemenné.

Najlepší rozhovor, beseda, diskusia v elektronických médiách 
Vahram Chuguryan – Rozhovor s Vladimírom Putinom (STV) 
Za výber tém a profesionálne zvládnutie rozhovoru s jedným so svetových politikov.
Ildikó Puchertová – Profesor nádeje (Rádio Slovensko) 
Za výnimočné rozhlasové predstavenie významnej osobnosti slovenskej medicíny.

Najlepší regionálne publikovaý príspevok
Renáta Némethová - tematická séria príspevkov „Staré mesto“ (Košický Korzár) 
Kontrola verejnej moci a pranierovanie jej prešľapov patrí medzi základné funkcie slobodných médií. Dôležitá je aj v regionálnych podmienkach – v mestách a obciach, kde sa navyše novinár vystavuje tlakom vyplývajúcim z väčšej fyzickej blízkosti kritizovaných ku kritickému novinárovi. Občianska odvaha, ktorá na Slovensku stále nie je bežná.
Melánia Pastvová - Poľská cesta..., Investujú najviac... (Naša Orava) 
Autorke sa podarilo pozoruhodným spôsobom spojiť pohľad regionálny s národným a európskym na zdanlivo len regionálny problém výstavby cestnej infraštruktúry. Ponúkla čitateľom publicisticky zrozumiteľný pohľad na dôležitú európsku tému, presne pomenovala problém a jej aktérov.

Najlepší regionálne odvysielaný príspevok 
Elena Fabová, Alojz Moravec, Jaroslav Zaťko - Ked si kamarát (Devínskonovoveská televízia) 
Za kvalitne spracovaný príspevok  s náročným, ale veľmi dobre zvládnutým vizuálnym stvárnením.
Sylvia Hoffmanová – Dodržiavanie ludských práv v sociálnych zariadeniach (Rádio Regina – B.Bystrica) 
Za voľbu zaujímavej témy a netradičný uhol pohľadu ako aj kvalitnú prácu s jazykom .
Osobitné čestné uznanie: Michaela Brezinová (TV Važec) 
Za snahu o tvorbu televízneho programu prostredníctvom Televízie Važec v podmienkach malej obce. Súčasne porota pripomína, že autorka má ešte veľký priestor na zdokonalenie svojich novinárskych postupov.

Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v printových médiách  
Konštantín Čikovský, Tomáš Czwitkovics, František Múčka - séria článkov Televízie (Trend) 
Za investigatívny prístup, snahu o spracovanie témy v širších súvislostiach a zrozumiteľný štýl prístupný aj laickému čitateľovi.

Najlepší analyticko - investigatívny príspevok v elektronických médiách 
Dušan Karolyi – Policajný riaditeľ, Normálny riaditeľ?, Neodvolateľný riaditeľ (TV Markíza)
Za veľmi dôsledne spracovaný materiál v sérii príspevkov o policajnom riaditeľovi. Ocenenie si zaslúži odvaha autora ísť do potenciálne nebezpečnej témy ako aj výsledky jeho pátrania usvedčujúce policajta z viacerých lží.
Katarína Mešcanová - Včera, dnes a zajtra (STV) 
Za dobre zvládnutú investigatívnu stránku stále aktuálnej témy vyrovnania sa s komunistickou minulosťou.

Najlepší komentár v printových médiách 
Gabriel Beer – Vydieranie (Trend) 
Za príklad odborného komentára prevyšujúceho domáci štandard s dostatkom faktov a argumentov.
Michal Hvorecký - Oveľa menej slov (SME) 
Za provokatívny a pritom vyargumentovaný pohľad v článku “Oveľa menej slov o kultúre”, ktorý oponuje konzervatívnemu názoru na kultúru, ako aj za nadpriemernú literárnu kvalitu.
Martin Klein - Vrahovia (Československa) sa vracajú na miesto činu (SME) 
Za vyhranený postoj k historickej udalosti, ktorá poznačila život celej krajiny, ako aj za literárnu kvalitu príspevku.
Ivan Štulajter - Ideálny štát (SME) 
Za výber závažnej témy, ktorá je pre Slovensko relatívne novým javom, jasný postoj autora a skutočný ľudský súcit, ktorý je z príspevku cítiť.

Najlepší krátky publicistický príspevok v printových médiách 
Zuzana Uličianska – séria Mediálny pohľad (SME - TV OKO) 
Za kultivované príspevky k zvyšovaniu mediálnej gramotnosti s prihliadnutím na široké publikum v sérii “Mediálny pohľad”.

Najlepšia novinárska fotografia
Nina Bednáriková – séria fotografií: Éra Pavla Ruska (SITA) 
Za špičkovú sériu novinárskych fotografií , kde autorka dokázala výborným spôsobom zachytiť atmosféru okamihu.
Radovan Stoklasa – séria fotografií: Sťahovanie Rómov (TASR) 
Za zaujímavú poetiku a vyváženú kompozíciu reportážnych fotografií sťahovania Rómov

Najlepší kreslený vtip, komiks, karikatúra
Jozef "Danglár" Gertli – séria karikatúr (Domino Fórum
Za výnimočný talent podporený dokonalým profesionálnym zvládnutím kresby.
Natália Ložeková, Róbert Csere – séria karikatúr (.týždeň) 
Za nový prístup ku karikatúre, originalitu a inovatívnosť.

Cena otvorenej spoločnosti
Relácia Paľba (TV Markíza) 
Za celkovú koncepciu, občiansku publicistiku a nápaditosť pri voľbe tém Lenke Dale, Pavlovi Fejérovi, Dušanovi Karolyimu, Ľubomírovi Lazovému, Jánovi Pasiarovi a Jane Segečovej.
Romano Nevo L'il 
Za dlhodobé a systematické písanie o rómskej menšine na Slovensku s veľkým osobným nasadením a to predovšetkým redaktorom Braňovi Oláhovi a Denise Havrľovej.
Jaroslav Sýkora - séria fotografií k článku „Alkoholizmus je choroba“ (.týžden) 
Za sériu fotografií k téme alkoholizmu na Slovensku, za jej výtvarné spracovanie, ktoré symbolicky zachytáva tento celospoločenský problém.
Zvláštne ocenenie: Organizačný výbor Štúrovho pera 
Za desať rokov organizovania prestížnej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov na Slovensku.
 
-->
Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×